Naše služby

 

 

 

 

 

Divízia (TZB)

  • ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE
  • VYKUROVANIE OBJEKTOV
  • VETRANIE 
  • SOLÁRNA ENERGIA 


čítať viac

Divízia ( STAVBY)

  • ZATEPĽOVANIE OBVODOVÝCH PLÁŠTOV
  • ZATEPĽOVANIE STREŠNÝCH KONŠTRUKCIí
  • VÝMENA OKIEN A DVERÍ


čítať viac

ENERGETICKÉ SLUŽBY

  • ENERGETICKÝ AUDIT
  • ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
  • ENERGETICKÝ MANAŽMENT


čítať viac